Click on the link below to view this website in english.

en-domovduha.webnode.sk

 

Celková spoločenská situácia a narastajúci tlak existenčného zabezpečenia rodiny často spôsobuje vytláčanie a odsúvanie záujmov a potrieb detí niekam na okraj a nástrojom riešenia problémov sa neraz stáva agresivita a násilie.

Našou snahou je prispieť svojou prácou k vytvoreniu tolerantnej a ústretovej spoločnosti, v ktorej bude systém starostlivosti o opustené, týrané a zneužívané deti a ženy - matky, obete násilia, posunutý do stredu záujmu a bude sa dôsledne riešiť táto situácia.

Záujem dieťaťa musí byť prvoradým hľadiskom pri akýchkoľvek postupoch týkajúcich sa detí, či už vykonávaných súkromnými zariadeniami sociálnej starostlivosti, súdmi, správnymi alebo zákonodarnými orgánmi.

V záujme plného a harmonického rozvoja osobnosti, musí dieťa vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia, lásky a porozumenia.

Dieťa musí byť plne pripravené žiť v spoločnosti vlastným životom a byť vychované v duchu ideálov obsiahnutých v Charte Spojených národov, a to predovšetkým v duchu mieru, dôstojnosti, znášanlivosti, slobody, rovnosti a spolupatričnosti...

 Dohovor o právach dieťaťa